สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

ประกันสุขภาพ วีไอพี พิเศษ แผน 5 (วพ.8)

ประกันสุขภาพ วีไอพี

ประกันสุขภาพ วีไอพี พิเศษ แผน 5 (วพ.8)

ประกันสุขภาพ วีไอพี พิเศษ แผน 5 (วพ.8) เป็นการประกันสุขภาพในรูปแบบของการคุ้มครองค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย โดยให้ความคุ้มครองการเข้ารับการรักษาในฐานะคนไข้ใน และคนไข้นอก

1.ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) และเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายในข้อ 1.1 และ 1.2 วันละ10,000
1.1 ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีการเจ็บป่วยต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 6 เท่า ของผลประโยชน์ ต่อปีกรมธรรม์) ครั้งละ500,000
1.2ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ครั้งละ1,000,000
2.การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
2.1ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บและเจ็บป่วยแต่ละครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี และ 3 ครั้งต่อการบาดเจ็บและเจ็บป่วยแต่ละครั้ง) ครั้งละ2,500

แบบประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพวีไอพี 6 เท่า [วพ.]

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. ระยะเวลาเอาประกันภัยเท่าสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่เกินอายุ 80 ปี
  2. อายุรับประกัน
    – แผน 1 (วพ.3) 6 ปี – 70 ปี
    – แผน 2 (วพ.4), แผน3 (วพ.6), แผน4 (วพ.7), แผน5 (วพ.8) 16 ปี – 70 ปี
  3. แบบประกันรายงวดที่ซื้อได้             
ประกันสุขภาพ วีไอพี พิเศษ

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

ใส่ความเห็น