สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

เกี่ยวกับเรา

Savingplandee

“เรา” มุ่งเน้นสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินรอบด้าน
ความคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์ ด้านความคุ้มครองความมั่นคง สุขภาพ ชดเชยรายได้ ตอบโจทย์
เพื่อคุณและคนที่คุณรัก 

เกี่ยวกับเรา savingplandee

หทัยรัตน์ พันธุ์สุวรรณ

ใบอนุญาต เลขที่ 5801002298

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณวุฒิที่ได้รับ

 • MBRT (Million Baht Round Table)
 • MDRT (Million Dollar Round Table)
 • Summit Club
 • GAMA Award ระดับ Silver

ประสบการณ์การทำงาน

 • Web Co-Ordinator บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
 • ผู้จัดการภาค บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

License

 • ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 5801002298
 • ใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป เลขที่ 106305

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

 • ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง
 • วางแผนเกษียณ วางแผนการศึกษาบุตร
 • แนะนำ และเสนอซื้อ – ขายกองทุน 21 บลจ. (ตัวแทนแนะนำการซื้อขาย หน่วยลงทุนกับ บลน.ฟินโนมีนา)

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

Search this website Type then hit enter to search