สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

การประกันสุขภาพ 80 ( สพ.80) สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

การประกันสุขภาพ 80 ( สพ.80) สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

การประกันสุขภาพ 80 ( สพ.80) สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (กรณีเกิน 6 ชั่วโมง)

การประกันสุขภาพ 80 ( สพ.80) สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (กรณีเกิน 6 ชั่วโมง) 

1.ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
1.1 ค่าห้อง, ค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วัน) (วันละ)10,000
1.2ค่าห้อง, ค่าอาหารในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอซียู) สูงสุดไม่เกิน 7 วัน (วันละ)20,000
2.ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (ต่อครั้ง)70,000
3.ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด (ต่อครั้ง)150,000
4.ค่าห้องผ่าตัด (ต่อครั้ง)15,000
5.ค่าวางยาสลบ (ต่อครั้ง)15,000
6.ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (เนื่องจากอุบัติเหตุและรักษาที่โรงพยาบาลภายใน 24 ชม.) (ต่อครั้ง)15,000
7.ค่าเอ็กซ์เรย์ แล็ป (ต่อครั้ง)10,000
8.ค่าธรรมเนียมแพทย์ (สูงสุดไม่เกิน 150 วัน)1,500
9.ค่ารักษาด้วยวิธี Stem Cell300,000
รวมเบิกได้สูงสุดตามใบเสร็จจริงถึง (ต่อครั้ง)2,370,000

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา หรือต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย

ยกเว้น โรคเนื้องอก ถุงน้ำ มะเร็ง ริดสีดวง ไส้เลื่อน ต้อเนื้อ ต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่ว เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ จะได้รับผลประโยชน์ เมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันเริ่มสัญญา หรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย

หมายเหตุ : การจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1.1 และ 1.2 รวมกันแล้วไม่เกิน 150 วัน

แบบประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติม การประกันสุขภาพ 80 [สพ.80]

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. อายุรับประกัน 6 ปี – 70 ปี
  2. ต้องซื้อพร้อมสัญญาประกันชีวิต จะซื้อเพิ่มเติมภายหลังมิได้
  3. ระยะเวลาคุ้มครอง เท่ากับสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่เกินอายุ 80 ปี
  4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยเท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญา สพ.80  

ผลประโยชน์ด้านความคุ้มครอง

ในขณะที่กรมธรรม์และสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ 80 (สพ.80) มีผลบังคับ บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาล หาก

  1. ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือต่ออายุสัญญา หรือ
  2. ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ                

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

ใส่ความเห็น

Search this website Type then hit enter to search