สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (รพ.โกลด์)

ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (รพ.โกลด์)

ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (รพ.โกลด์)

ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (รพ.โกลด์) หลายคนอาจจะสับสนระหว่างค่ารักษา กับค่าชดเชย บทความนี้จะทำให้หลายคนกระจ่างมากขึ้นว่าค่ารักษา คืออะไร

ค่ารักษาคือ

ส่วนที่ผู้เอาประกันสามารถเบิกกับบริษัทเมื่อมีการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือคลินิก โดยบริษัทประกันจ่ายค่ารักษา(สินไหม) ให้กับผู้เอาประกัน ตามสิทธิที่ซื้อไว้และบริษัทจะจ่ายตามสิทธิ์ ในใบเสร็จที่ทำการรักษาจริง ไม่ว่าจะเป็นกรณีผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน (ตามสัญญาที่ผู้เอาประกันซื้อในกรมธรรม์) ตามค่าใช้จ่ายจริงในใบเสร็จ เช่น ผู้เอาประกันซื้อค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกไว้กับบริษัท ครั้ง 3,000 บาท แต่ในใบเสร็จมีค่ารักษา 1,000 บาท ก็จะสามารถเบิกได้ 1,000 บาทเท่านั้น และถ้าผู้เอาประกันมีกรมธรรม์กับบริษัทอื่นๆ ก็ไม่สามารถเบิกได้อีกแล้ว แต่ถ้าใบเสร็จใบนั้น มีค่ารักษา 10,000 บาท ก็สามารถเบิกกับที่แรกได้ 3,000 ส่วนที่เหลือสามารถนำไปเบิกกับบริษัทอื่นได้ (ถ้าผู้เอาประกันมีซื้อสัญญาค่ารักษา)

แต่ถ้าเป็นค่าชดเชย

จะจ่ายสินไหมให้กับผู้เอาประกันตามสิทธิ์ที่ซื้อไว้ และจ่ายทุกบริษัท เช่นถ้าเราซื้อค่าชดเชยวันละ 1,000 บาท ซื้อไว้ 3 บริษัท ทั้ง 3 บริษัทก็ต้องจ่ายให้ทุกบริษัทๆละ 1,000 รวม 3,000 บาท
ไม่เกี่ยวกับค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริงในโรงพยาบาล และในบางสัญญาจะจ่ายเป็นเงินก้อนให้กับผู้เอาประกันเมื่อตร วจพบโรคร้ายแรงเป็นต้น ถึงแม้ว่าผู้เอาประกันรายนั้นจะพัก หรือไม่พักรักษาในโรงพยาบาลก็ตาม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาที่ผู้เอาประกันซื้อ)

ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (รพ.โกลด์) เป็นค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้เอาประกันนอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล

อายุรับประกัน 1 เดือน – 70 ปี สามารถซื้อสัญญา รพ.โกลด์ ถึงอายุ 80 ปี

ผลประโยชน์ด้านความคุ้มครอง

1. ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ในกรณีเป็นผู้ป่วยใน

– โดยผู้เอาประกันตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 20 ปี และอายุ 60-80 ปี รับค่าชดเชยรายวัน 1 เท่า
– อายุ 21-59 ปี รับค่าชดเชยรายวัน 2 เท่า

ในกรณีเป็นผู้ป่วยใน และมีการผ่าตัด

รับค่าชดเชยรายวัน 4 เท่า

ในกรณีเป็นผู้ป่วยใน และรักษาในห้อง ICU

1. รับค่าชดเชยรายวัน 4 เท่า

ในกรณีเป็นผู้ป่วยใน ด้วยโรคร้ายแรง

1. รับค่าชดเชยรายวัน 4 เท่า
2. ค่ายากลับบ้าน ต่อครั้ง 1 เท่าของค่าชดเชยรายวันที่ซื้อ
3. ทุพพลภาพสิ้นเชิง รับค่าชดเชยรายวัน 200 เท่า
4. กรณีเสียชีวิต จากโรคร้ายแรง รับค่าชดเชยรายวัน 200 เท่า และถ้าจากสาเหตุอื่น รับค่าชดเชยรายวัน 10 เท่า

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

This Post Has One Comment

  1. webplandee.com

    ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (รพ.โกลด์) หลายคนอาจจะสับสนระหว่างค่ารักษา กับค่าชดเชย บทความนี้จะทำให้หลายคนกระจ่างมากขึ้นว่าค่ารักษา คืออะไร

ใส่ความเห็น

Search this website Type then hit enter to search