สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

Health Fit 99 New Health Standard (ประกันสุขภาพใหม่)

Health Fit 99

Health Fit 99 New Health Standard (ประกันสุขภาพใหม่)

หมวด : สุขภาพเจ็บป่วย

Health Fit 99 New Health Standard (ประกันสุขภาพใหม่) จุดเด่นของ New Health Standard

จุดเด่นของ New Health Standard

1. การันตีการต่ออายุสัญญา (มีเงื่อนไขการไม่โต้แย้งตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป) เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ (Guarantee Renewal)/ บริษัทไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา (เว้นแต่กรณีแลงเท็จหรือทุจริต)

2. เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต จะคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์โดยหักตามส่วน

3. การต่ออายุสัญญา กรณีสิ้นผลบังคับจากการไม่ชำระเบี้ยประกันภัยในระยะเวลาผ่อนผัน ภายใน 90 วัน นับจากวันครบชำระ

3.1 การขออายุสัญญา ไม่ต้องชำระเบี้ยย้อนหลังในส่วนที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

3.2 ไม่นำระยะเวลา Waiting Period (30  วันหรือ 120 วัน) มาเริ่มนับใหม่

4. สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 99

5. กรณีผู้เอาประกันภัย มีโรคเรื้อรัง หรือโรคประจำตัว มีเงื่อนไขการรับประกัน(ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด) ทั้งแบบ กรณีเพิ่มเบี้ย (EM)หรือ กรณีรับแบบยกเว้นโรคได้

ข้อจำกัด

1. บริษัทสามารถปรับเบี้ยประกันเพิ่มได้ จากค่าใช้จ่ายในการ รักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์สินไหมโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (เป็นเงื่อนไขที่ใช้ร่วมกันทั้งธุรกิจ และมีโอกาสเกิดน้อย)

2. ไม่สามารถซื้อแนบกับประกันสุขภาพแบบเก่าของบริษัท (ยกเลิก 1 มกราคม 2565) ได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์การจ่ายแตกต่างกัน และเงื่อนไขการต่ออายุสัญญา

สรุปรายการผลประโยชน์

จุดเด่น ประกันสุขภาพเฮลท์ ฟิต 99

1. ประกันสุขภาพ จ่ายผลประโยชน์ตามรายการรักษา คุ้มครองต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

2. มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 7 แผน

3. ให้การรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ หรือ ICU 2 เท่าของค่าห้อง สูงสุด 15 วัน (รวมอยู่ในจำนวนวันหมวดค่าห้อง ค่าอาหารสูงสุด 150 วัน)

4. มีการแยกผลประโยชน์การรักษาพยาบาลออกมา อาทิ

4.1 แยกค่าการบริการทางการพยาบาลจากหมวดค่าห้อง ค่าอาหาร กำหนดวงเงิน 300-1,500 บาทต่อวัน (สูงสุด 150 วัน)

4.2 เพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็ก 3,000 – 6,500 บาท

4.3 เพิ่มวงเงินค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 1,000 – 5,000 บาท

5. ให้ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ 2 เท่า ของผลประโยชน์ค่าห้องผ่าตัด ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าแพทย์ผ่าตัด และค่าวางยาสลบ

6. มีการกำหนดวงเงินผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด/ค่าวางยาสลบใหม่ (โดยไม่อิงตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์การผ่าตัด ที่มีการจ่ายเป็นร้อยละของตารางค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด)

7. รับประกันตั้งแต่อายุ 6-80 ปี คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี

8. ให้ความคุ้มครองสุขภาพทั่วโลก

9. เป็นประกันสุขภาพ ที่มีเงื่อนไขการไม่บอกเลิกกรมธรรม์ (เว้นแต่แถลงเท็จหรือทุจริต)

10. เบี้ยประกันสุขภาพ Health Fit 99 ลดหย่อนภาษีได้

ตารางผลประโยชน์ ประกันสุขภาพเฮลท์ ฟิต 99

ตารางผลประโยชน์ Health Fit 99
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
par product insurance par products กรมธรรม์ประกันชีวิต การประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าบริการพยาบาลต่อวัน ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ค่าวางยาสลบ ค่าห้อง ค่าห้องผ่าตัด ค่าอาหาร ค่าอาหารในห้องผู้ป่วยหนัก ตัวแทนขายประกัน ตัวแทน ขายประกัน ตัวแทนขายประกัน ไทยประกันชีวิต ตัวแทน ประกัน สุขภาพ ธนทวี 15/8 ประกัน ชดเชยรายได้ ประกันชีวิต ประกันชีวิต เงินออม ประกันชี่วิต ลดหย่อนภาษี ประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพ aia ประกันสุขภาพ opd ประกันสุขภาพ pantip ประกันสุขภาพ scb ประกันสุขภาพ กสิกร ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี ประกันสุขภาพ ผู้สูงอายุ ประกันสุขภาพ ราคา ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี 2563 ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย ประกันสุขภาพ ไทยประกันชีวิต ประกัน เงินออม วางแผนการลงทุน วางแผนเงินออม หนังสือน่าอ่าน เงินออม เงินออม มีเงินปันผล แบบประกันเงินออม แผนการลงทุน ไทยประกันชีวิต ไทยประกันชีวิต พาร์ โปรดักส์

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

This Post Has One Comment

  1. webplandee.com

    Health Fit 99 New Health Standard (ประกันสุขภาพใหม่) จุดเด่นของ New Health Standard

ใส่ความเห็น

Search this website Type then hit enter to search