สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/99 (ยูนิตลิงค์) คุณเลือกออกแบบได้เอง

ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/99
(ยูนิตลิงค์)

ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/99 (ยูนิตลิงค์) คุณเลือกออกแบบได้เอง

ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/99 (ยูนิตลิงค์) “คุณเลือกออกแบบได้เอง”

ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองสูงกว่าที่เคยมี ให้คุณมีอิสระในการวางแผนทางการเงิน ปรับเปลี่ยนได้ ตามจังหวะชีวิต และมีอิสระในการวางแผนการลงทุน สามารถจัดสรรการลงทุนให้ตรงกับรูปแบบชีวิต ที่คุณต้องการ พร้อมโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าจากหลากหลายกองทุนที่บริษัทฯ คัดสรรมาเป็นอย่างดี ควบคู่ความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา

เลือก…ความคุ้มครองชีวิตสูง
สูงสุดถึง 120 เท่าของเบี้ย(*)

สามารถเพิ่ม/ลดความคุ้มครอง,เพิ่ม/ถอนเงินออมได้ตลอดเวลา หรือ หยุดพักชำระเบี้ยฯ
ตอบโจทย์การเงินในทุกชวงชีวิต(**)

เลือก…รับผลตอบแทนสูง จากหลายกองทุนที่บริษัทฯ คัดสรรมาเป็นอย่างดี

ส่วนลดเบี้ยประกัน

เลือก…รับอิสระในการลงทุน บริษัทฯ จะช่วยวางแผนการลงทุนด้วยกองทุนแนะนำ 3 รูปแบบ หรือเลือกจัดสรรการลงทุนให้ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตได้ตามที่ต้องการ

(*) จํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด120 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง สําหรับเพศหญิงอายุ1 เดือน – 35 ปีเท่านั้น 

(**) ข้อกําหนดและเงื่อนไขของการเพิ่ม/ลดความคุ้มครอง การเพิ่ม/ถอนเงินออม จํานวนเงินขั้นต่ำ และขั้นสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด ทั้งนี้ สามารถพักการจ่ายเบี้ยฯ ได้เมื่อชําระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองครบ 2 ปีและกรมธรรม์มีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอในการชําระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

“เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น”

ข้อมูลกองทุนรวมภายใต้แบบประกันชีวิต ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)

การลงทุนในกองทุนรวมภายใต้แบบประกันชีวิต ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) เป็นการเพิ่มโอกาส ในการได้รับผลตอบแทนจากกองทุนรวมหลากหลายประเภท โดยสามารถเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวม ที่บริษัทเลือกสรรมาเป็นอย่างดีทั้ง 15 กองทุน ซึ่งบริหารจัดการผ่าน 3 บริษัทจัดการกองทุน(บลจ.) ชั้นนำ ได้แก่ บลจ.กรุงศรี บลจ.พรินซิเพิล และบลจ.ทหารไทย ให้คุณมั่นใจได้ว่า เงินลงทุนของคุณ จะได้รับการดูแล และบริหารจัดการอย่างดีที่สุด 

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกัน1 เดือน – 70 ปี
เบื้ยประกันภัยหลัก1. เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) ไม่น้อยกว่า 18,000 บาทต่อปี
2. เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (RSP) ไม่น้อยกว่า 12,000 บาทต่อปี และ จะต้องไม่เกิน 5 เท่า ของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง
เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-Up) ไม่น้อยกว่า 12,000 บาท ต่อครั้ง และต้องไม่เกิน 120 ล้านบาท ต่อปีต่อกรมธรรม์

จำนวนเงินเอาประกันภัย

    • ผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดจำนวนเงิน เอาประกันภัยได้เอง และปรับเปลี่ยนได้ ตามข้อกำหนด (อยู่ระหว่าง ขั้นสูง – ขั้นต่ำ) ทั้งนี้ เมื่อผู้เอาประกันภัยอายุครบ 61 ปีขึ้นไป และตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 เป็นต้นไป สามารถขอลดจำนวนเงินเอาประกันภัยเป็น 5 เท่า ของเบี้ยฯ RPP ได้
    • จำนวนเงินเอาประกันภัยครั้งแรกจะคำนวณจาก จำนวนเท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) ที่ชำระต่อปี ตามตารางด้านล่าง

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยฯ RPP บวกกับจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยฯ RSP บวกด้วยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

ใส่ความเห็น

Search this website Type then hit enter to search