สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

ธนทวี 8 5/3

ธนทวี 8 5/3

ธนทวี 8 5/3

ธนทวี 8 5/3 กระจายความเสี่ยงด้านการออม พร้อมเงินคืนไม่ต้องเสียภาษี แผนเงินออมระยะสั้น

สร้างความมั่นคงให้ตนเองและครอบครัว ให้เงินคืนแน่นอน มีเงินก้อน ไม่ตรวจ และไม่แถลงสุขภาพ ไทยประกันชีวิต ออกสินค้าเงินฝากระยะสั้น High Saving

 • ฝากระยะสั้นๆ แค่ 3 ปี รับเงินคืนทุกปีปีละ 2 % ของทุนประกัน
 • ครบสัญญาปีที่ 5 รับเพิ่มอีก 316%ของทุนประกัน
  พร้อมทั้งมีส่วนลดเบี้ย แรกเข้า เช่น ถ้าลูกค้าอายุ 50 ทำที่ทุนประกัน 1,000,000
  บา
 • จ่ายเบี้ยปีละ 982,000 บาท ทุกๆ 3 ปี ระหว่างทางมีเงินคืนปีละ 20,000 บาท 4 ปี ครบสัญญา รับ 3,160,000 บาท
 • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา รับ 3,240,000 บาท คิดเป็น 324%

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

This Post Has 3 Comments

 1. webplandee.com

  ธนทวี 8 5/3 กระจายความเสี่ยงด้านการออม พร้อมเงินคืนไม่ต้องเสียภาษี แผนเงินออมระยะสั้น สร้างความมั่นคงให้ตนเองและครอบครัว ให้เงินคืนแน่นอน มีเงินก้อน ไม่ตรวจ และไม่แถลงสุขภาพ ไทยประกันชีวิต ออกสินค้าเงินฝากระยะสั้น High Saving

  1. กรรณิการ์

   สนใจค่ะ

   1. webplandee.com

    ทางเราจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ทางอีเมลนะครับ
    ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

Search this website Type then hit enter to search