สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

ประกันคุ้มครองบุคคลสำคัญ KEY MAN PROTECTION

ประกันคุ้มครองบุคคลสำคัญ KEY MAN PROTECTION

ประกันคุ้มครองบุคคลสำคัญ KEY MAN PROTECTION

ประกันคุ้มครองบุคคลสำคัญ KEY MAN PROTECTION  “ปัจจุบันนี้ผู้บริหารไม่ซื้อประกันชีวิตด้วยเงินของตนเองกันแล้ว แต่ใช้เงินของบริษัทมาซื้อประกันชีวิตแทน และที่สำคัญบริษัทยังสามารถนำค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ออกให้ทั้งหมด มาลงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้เต็มจำนวนอีกด้วย”

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ใช้กรมธรรม์ประกันชีวิต เป็น เครืองมือ การจดบันทึกเป็น ค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล

ไม่เน้นเสนอผลประโยชน์จากการทําประกันชีวิต แต่เป็นการเสนอให้ใช้ใบเสร็จเป็น “เครืองมือ” ในการ “จดบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล

มาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

ใส่ความเห็น

Search this website Type then hit enter to search