สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

ประกันสุขภาพเฮลท์ ฟิต วีไอพี ดีดักต์ New Health Standard (ประกันสุขภาพใหม่)

ประกันสุขภาพเฮลท์ ฟิต วีไอพี ดีดักต์

ประกันสุขภาพเฮลท์ ฟิต วีไอพี ดีดักต์ New Health Standard (ประกันสุขภาพใหม่)

หมวด : สุขภาพเจ็บป่วย

ประกันสุขภาพเฮลท์ ฟิต วีไอพี ดีดักต์ New Health Standard (ประกันสุขภาพใหม่)

จุดเด่นของ New Health Standard

1. การันตีการต่ออายุสัญญา (มีเงื่อนไขการไม่โต้แย้งตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป) เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ (Guarantee Renewal)/ บริษัทไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา (เว้นแต่กรณีแลงเท็จหรือทุจริต)

2. เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต จะคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์โดยหักตามส่วน

3. การต่ออายุสัญญา กรณีสิ้นผลบังคับจากการไม่ชำระเบี้ยประกันภัยในระยะเวลาผ่อนผัน ภายใน 90 วัน นับจากวันครบชำระ

3.1 การขออายุสัญญา ไม่ต้องชำระเบี้ยย้อนหลังในส่วนที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

3.2 ไม่นำระยะเวลา Waiting Period (30  วันหรือ 120 วัน) มาเริ่มนับใหม่

4. สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 99

5. กรณีผู้เอาประกันภัย มีโรคเรื้อรัง หรือโรคประจำตัว มีเงื่อนไขการรับประกัน(ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด) ทั้งแบบ กรณีเพิ่มเบี้ย (EM)หรือ กรณีรับแบบยกเว้นโรคได้

ข้อจำกัด

1. บริษัทสามารถปรับเบี้ยประกันเพิ่มได้ จากค่าใช้จ่ายในการ รักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์สินไหมโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (เป็นเงื่อนไขที่ใช้ร่วมกันทั้งธุรกิจ และมีโอกาสเกิดน้อย)

2. ไม่สามารถซื้อแนบกับประกันสุขภาพแบบเก่าของบริษัท (ยกเลิก 1 มกราคม 2565) ได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์การจ่ายแตกต่างกัน และเงื่อนไขการต่ออายุสัญญา

จุดเด่น ประกันสุขภาพเฮลท์ ฟิต วีไอพี ดีดักต์

1. ประกันสุขภาพเหมาจ่าย แบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก 20,000บาท ต่อการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 1 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์

3. มีให้เลือก 2 แผนความคุ้มครอง

    3.1 แผน 1 เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล 250,000 บาท ต่อการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

    3.2 แผน 1 เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ต่อการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

4. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล 4,000 บาทต่อวัน (สูงสุด 150 วัน)

5. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลสำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ หรือ ICU 8,000 บาทต่อวันสูงสุด 15 วัน (รวมอยู่ในจำนวนค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลสูงสุด 150 วัน

6. คุ้มครองผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน (IPD) รายการหมวดที่ 1-5 ตาม New Health Standard อาทิ ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา, ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด, ค่ายาสำหรับกลับบ้าน รวมถึงค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด และหัตถการ

7. ให้ความคุ้มครองสุขภาพทั่วโลก

8. รับประกันตั้งแต่อายุ 6-80 ปี 

9. เป็นประกันสุขภาพ ที่มีเงื่อนไขการไม่บอกเลิกกรมธรรม์ (เว้นแต่แถลงเท็จหรือทุจริต)

10. เบี้ยประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

ตารางผลประโยชน์ ประกันสุขภาพเฮลท์ ฟิต วีไอพี ดีดักต์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
par product insurance par products กรมธรรม์ประกันชีวิต การประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าบริการพยาบาลต่อวัน ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ค่าวางยาสลบ ค่าห้อง ค่าห้องผ่าตัด ค่าอาหาร ค่าอาหารในห้องผู้ป่วยหนัก ตัวแทนขายประกัน ตัวแทน ขายประกัน ตัวแทนขายประกัน ไทยประกันชีวิต ตัวแทน ประกัน สุขภาพ ธนทวี 15/8 ประกัน ชดเชยรายได้ ประกันชีวิต ประกันชีวิต เงินออม ประกันชี่วิต ลดหย่อนภาษี ประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพ aia ประกันสุขภาพ opd ประกันสุขภาพ pantip ประกันสุขภาพ scb ประกันสุขภาพ กสิกร ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี ประกันสุขภาพ ผู้สูงอายุ ประกันสุขภาพ ราคา ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี 2563 ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย ประกันสุขภาพ ไทยประกันชีวิต ประกัน เงินออม วางแผนการลงทุน วางแผนเงินออม หนังสือน่าอ่าน เงินออม เงินออม มีเงินปันผล แบบประกันเงินออม แผนการลงทุน ไทยประกันชีวิต ไทยประกันชีวิต พาร์ โปรดักส์

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

This Post Has One Comment

  1. webplandee.com

    ประกันสุขภาพเฮลท์ ฟิต วีไอพี ดีดักต์ New Health Standard (ประกันสุขภาพใหม่) จุดเด่นของ New Health Standard การันตีการต่ออายุสัญญา (มีเงื่อนไขการไม่โต้แย้งตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป) เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ (Guarantee Renewal)/ บริษัทไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา (เว้นแต่กรณีแลงเท็จหรือทุจริต)

ใส่ความเห็น

Search this website Type then hit enter to search