สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

ประกันสุขภาพ Health Fit DD, Health Fit Ultra

ประกันสุขภาพ

Health Fit DD
Health Fit Ultra

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายสุดคุ้ม
ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า
ประกันสุขภาพ Health Fit DD, Health Fit Ultra

ประกันสุขภาพ Health Fit DD, Health Fit Ultra

ประกันสุขภาพ Health Fit DD, Health Fit Ultra ประกันสุขภาพเหมาจ่ายสุดคุ้ม ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า

การแพร่ของ COVID-19 ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้หลายธุรกิจต้องมีการปรับตัวจากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามทุกท่าน อย่าลืมดูแลสุขภาพ ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งกันด้วยนะคะ

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น โอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามมา ทำให้คนส่วนใหญ่มีความตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมด้านค่ารักษาพยาบาลให้แก่ตนเองมากขึ้น รวมถึงเกิดความตระหนักถึงสวัสดิการ หรือเงินที่ออมอยู่อาจไม่เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ

ไทยประกันชีวิต ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างหลักประกันสุขภาพที่ดี และครอบคลุมทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นคนวัยทำงานที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล หรือผู้ที่มีสวัสดิการอยู่แล้ว ที่ต้องการเพิ่มเติมวงเงินค่ารักษาที่มีอยู่เดิม บริษัทฯจึงได้มีการพัฒนาสินค้าในกลุ่มสุขภาพใหม่ 2 แบบ คือ

ประกันสุขภาพ Health Fit DD

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายหลักล้าน ด้วยเบี้ยฯ เริ่มต้นเพียงหลักพัน มีแผนให้เลือก 4 แผน ตั้งแต่ 1ล้าน, 5 ล้าน, 15 ล้าน และ 30 ล้านบาท โดยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับประกันสุขภาพ หรือสวัสดิการที่มีอยู่เดิม โดยมีให้เลือกทั้งแบบไม่มีความรับผิดชอบส่วนแรก (No-Deductible) และแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก (Deductible) ตามความเหมาะสมหรือสวัสดิการที่มีอยู่เดิมตั้งแต่ 30,000 บาท 50,000 บาท และ 100,000 บาท ครอบคลุมผลประโยชน์การรักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 80 ปี

ประกันสุขภาพ Health Fit Ultra

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายหลักล้าน ด้วยเบี้ยฯเริ่มต้น เพียงหลักพัน มีแผนให้เลือก 4 แผน ตั้งแต่ 1ล้าน, 5 ล้าน, 15 ล้าน และ 30 ล้านบาท โดยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับประกันสุขภาพ หรือสวัสดิการที่มีอยู่เดิม โดยมีให้เลือกทั้งแบบไม่มีความรับผิดชอบส่วนแรก (No-Deductible) และแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก (Deductible) ตามความเหมาะสมหรือสวัสดิการที่มีอยู่เดิมตั้งแต่ 30,000 บาท 50,000 บาท และ 100,000 บาท ครอบคลุมผลประโยชน์การรักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 80 ปี

โดยแบบประกันสุขภาพทั้ง 2 แบบคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี และสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีได้ ด้วยนับเป็นการสร้างสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลที่จะช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาล อีกทั้งเป็นโอกาสในการเข้าถึงการดูแลทุกระดับการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมและคุ้มค่า

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

This Post Has One Comment

  1. ต้าร์

    สนใจเหมาจ่าย 15 ล้าน DD fit อายุ51ปี รบกวนส่งทางอีเมล์

ใส่ความเห็น

Search this website Type then hit enter to search