สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

ประกันสุขภาพ VIP DD ดูแลสุขภาพตัวคุณ ครบเครื่อง แบบวีไอพี ดีดี

ประกันสุขภาพ VIP DD

ดูแลสุขภาพตัวคุณ ครบเครื่อง แบบวีไอพี ดีดี

ประกันสุขภาพ VIP DD

“ดูแลสุขภาพตัวคุณ...ครบเครื่อง...แบบวีไอพี ดีดี”

  • ประกันสุขภาพ…เหมาจ่าย แบบมีความรับผิดส่วนแรก Deductible

  • วงเงินค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายต่อปีสูงสุด 10 ล้านบาท

  • มีค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล สูงสุด 10,000 บาทต่อวัน

  • ขยายเพิ่มค่ารักษาผู้ป่วยนอก OPD ครั้งละ 500-4,000 บาท (สูงสุด 30 ครั้งต่อปี)

หมวด : สุขภาพเจ็บป่วย

“สร้างหลักประกันสุขภาพตั้งแต่วันนี้ เพราะสุขภาพที่ดี…มีค่าสูงกว่าเงินทอง” จากค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง และสภาวะแวดล้อมในการดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยงทั้งในเรื่องของอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพ และอาจส่งผลกระทบฐานะทางการเงินในการักษาพยาบาล บมจ. ไทยประกันชีวิต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลที่เพียงพอต่อการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ จากเทคโนโลยีและการ บริการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

  • วีไอพี ดีดี เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับสวัสดิการด้านประกันสุขภาพเพิ่ม กรณีที่มีสวัสดิการประกันสุขภาพจากทางภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ
  • เป็นสินค้าที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาลใน ลักษณะการเหมาจ่าย
  • ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มครองด้าน ประกันสุขภาพที่ครอบคลุม
  • ค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวในโรงพยาบาลมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล รวมถึงค่ายา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • การให้บริการด้านสุขภาพระดับ VIP โดยการให้ความสะดวกสำหรับกลุ่ม ลูกค้าในการเข้ารับบริการในฐานะคนไข้ในโรงพยาบาลเครือไทยไลฟ์เมดิแคร์
ประกันสุขภาพ VIP DD ตารางผลประโชน์ 1
ประกันสุขภาพ VIP DD ตารางผลประโชน์ 2

เกณฑ์การรับประกัน

1) อายุรับประกัน 1 เดือน – 70 ปี (ขยายความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี)

2) มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 3 แผน (เหมาจ่ายวงเงิน 3 ล้าน 6 ล้าน และ 10 ล้าน)

3) เพิ่มรายการผลประโยชน์ค่ารักษาผู้ป่วยนอก OPD (ต่อรอบปีกรมธรรม์) 500-4,000 บาท ตามแผนที่ซื้อ

4) จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำที่ซื้อได้ 100,000 บาท (เกณฑ์การซื้อแผนต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์การรับประกันของบริษัทฯ ที่กำหนด)

5) ซื้อพร้อมสัญญาหลักเท่านั้น (ซื้อเพิ่มภายหลังไม่ได้)

6) ชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน,ราย 3 เดือน และรายเดือน

ประกันสุขภาพ VIP DD เหมาะกับใคร

1. กลุ่มบุคคลผู้ที่มีสวัสดิการอยู่แล้ว

2. กลุ่มบุคคลที่ยังไม่มีสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาล

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

ใส่ความเห็น

Search this website Type then hit enter to search