สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

แผนการลงทุน Unit Link & Universal Life

แผนการลงทุน Unit Link & Universal Life

แผนการลงทุน Unit Link & Universal Life ผลิตภัณฑ์ประเภทควบการลงทุน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่แสวงหาทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า แบบประกัน TL Universal Life ที่มีความยืดหยุ่นลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดเบี้ยประกันที่ชำระได้ตามความต้องการ และหากชำระเบี้ยประกันภัยหลักต่อเนื่องจนถึงปีที่ 10 จะได้รับโบนัสเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยปีที่ 10 เป็นต้นไป 

ผู้เอาประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 120 เท่าของเบี้ยประกันภัย และสามารถเลือกเพิ่มหรือลดวงเงินคุ้มครองได้

จุดเด่นของแบบประกัน

  • เลือกเบี้ย และทุนประกันด้วยตนเอง
  • ได้ทั้งการลงทุน และ ความคุ้มครองสูงมาก
  • ยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงตามความต้องการในแต่ละช่วงเวลา

ผู้ลงทุนสามารถ เปลี่ยนแปลงการลงทุนได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงเวลา เช่น

  • เพิ่ม/ลด เบี้ยงประกัน
  • เพิ่ม/ลด ทุนประกัน
  • ถอนเงินบางส่วน
  • เพิ่มงบนางส่วน
  • *เพิ่มอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย TL 

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

ใส่ความเห็น

Search this website Type then hit enter to search