สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

Par Product ตอนที่ 1 มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 12/6 มีเงินปันผล

Par Product ตอนที่ 1 มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 12/6 มีเงินปันผล

Par Product ตอนที่ 1 มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 12/6 มีเงินปันผล

Par Product ตอนที่ 1 มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 12/6 มีเงินปันผล ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในยุคดอกเบี้ยขาลง ออมสั้นๆ จ่ายคืนไว ได้คืนคุ้ม การรันตีเงินคืนทุกปี พร้อมรับโอกาสในการรับปันผลเพิ่มขึ้น และได้รับความคุ้มครองชีวิต สมัครได้ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

จุดเด่น

อายุรับประกัน
1 เดือน – 75 ปี

ระยะเวลา
เอาประกัน 12 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ย
6 ปี

จำนวนเงินเอาประกัน
เริ่มต้น 50,000 บาท

Par Product ตอนที่ 1 มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 12/6 มีเงินปันผล

ผลประโยชน์ รับรองการจ่าย

1. เงินคืนระหว่างทาง

รับ 2% ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-4
รับ 3% ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5-8
รับ 4% ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9-11

2. ครบสัญญา

รับ 600%ของทุนประกัน

ผลประโยชน์ ไม่รับรองการจ่าย

  1. เงินปันผลระหว่างทาง ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุน Par Find ทุกรอบปีกรมธรรม์ ที่ 2-11
  2. เงินปันผลเมื่อครบสัญญา ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุน Par Fund

กรณีเสียชีวิต

  • ปีที่ 1 คุ้มครอง 100%
  • ปีที่ 2 คุ้มครอง 200%
  • ปีที่ 3 คุ้มครอง 300%
  • ปีที่ 4 คุ้มครอง 400%
  • ปีที่ 5 คุ้มครอง 500%
  • ปีที่ 6-12 คุ้มครอง 600%

*** พอร์ต Par Fund มีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น Fixed income securities 80% และ Equity 20%

ใส่ความเห็น

Search this website Type then hit enter to search