สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

Par Product ไทยประกันชีวิต

Par Product ไทยประกันชีวิต

Par Product ไทยประกันชีวิต ในภาวะตลาดขาลง ผลตอบแทนจากการออมทรัพย์ ฝากประจำ มาสามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ การกระจายเงินออมมาในหลายๆ สินค้าทางการเงิน จะทำให้เงินเราเติบโตขึ้นได้

การออมเงินผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ความต้องการในรูปแบบกรมธรรม์เดียวที่คุณจะได้ทั้งคุ้มครองชีวิต คุ้มครองเงินต้น และมีเงินคืนที่แน่นอน รวมถึงได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบเงินปันผล อีกทั้งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

1. คุ้มครองเงินต้น ไม่สูญหาย

ประกันชีวิต ทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ความ ต้องการในรูปแบบกรมธรรม์เดียว ทั้งในส่วน
ความคุ้มครองชีวิต คุ้มครองเงินต้น เงินคืน แน่นอน และโอกาสรับตอบแทนจากการลงทุนใน
รูปแบบของเงินปันผล

คุ้มครองเงินต้น

2. การันตีเงินคืน แต่ละปีที่แน่นอน

2.1 แบบ 12/6 ฝาก 6 ปี

2.2 แบบ 15/5 ฝาก 5 ปี

2.3 แบบ 15/10 ฝาก 10 ปี

2.4 แบบ 25/20 ฝาก 10 ปี

3. คุ้มครองชีวิต ทุกกรณี

การออมเงินผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิต รูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการในรูป แบบกรมธรรม์เดียวที่คุณจะได้ทั้งคุ้มครองชีวิต

4. เงินปันผล

มีส่วนร่วมในเงินปันผล มีโอกาส รับผลตอบแทนจากเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น จากการนำไปลงทุนในพอร์ต Par Fund ทั้งในระหว่างสัญญา และเมื่อครบสัญญา

5. เบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนภาษีได้

ส่งผลให้ Par Product จึงเหมาะกับ คนที่ต้องการผลตอบแทนจากการออมสูงขึ้น และสำหรับคนที่ต้องการออมเพื่อเป็นทุน การศึกษา, ลงทุนในอนาคต รวมทั้งเก็บเงินไว้ใช้ยามเกษียณ

ขอขอบคุณ
thailife.com

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

ใส่ความเห็น

Search this website Type then hit enter to search