สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

กรมธรรม์ประกันชีวิต ช่วยอะไรเราในช่วง โควิด-19

กรมธรรม์ประกันชีวิต ช่วยอะไรเราในช่วง โควิด-19

กรมธรรม์ประกันชีวิต ช่วยอะไรเราในช่วง โควิด-19

หลายท่านอาจได้รับผลกระทบจากช่วงแพร่การกระจายจากไวรัสโควิด 19 ไม่ว่าจะเป็นการลดเวลาทำงานลง, ลดเงินเดือน, ลดสวัสดิการต่างๆสำหรับพนักงาน ซึ่งสำหรับคนที่ทำงานเป็นลูกจ้าง ทำงานรับรายได้รายวัน ค้าขาย หรือแม้กระทั่งเจ้าของธุรกิจ ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้

สภาพคล่องถือเป็นส่วนสำคัญสำหรับหลายๆคน มีใครพอทราบบ้างมั้ยว่า “กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ท่านมีอยู่ช่วยท่านได้” เราเดินไปหยิบกรมธรรม์มาเปิดดูหน่อยดีกว่า

การลงทุนที่มีเงินปันผล

1. กรมธรรม์ประเภทสะสมทรัพย์ (มีเงินปันผล) ในบางแบบประกัน มีเงินคืนระหว่างสัญญา มีเงินปันผล บางแบบมีเงินคืนทุกปี ทุกๆ 2 ปี หรือทุกๆ 4 ปี ท่านสามารถดูผลประโยชน์ในกรมธรรม์ ในข้อที่เขียนว่า ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ นำบัตรประชาชนตัวจริงไปรับเงินที่สาขา หรือที่ทำการได้เลย บางบริษัทสามารถแฟกซ์เอกสาร หรือเอกสารส่งทางอีเมลให้ทางบริษัทโอนเงินเข้าบัญชีได้เลย

มูลค่าท้ายกรมธรรม์

2. กรมธรรม์ทุกเล่มมีมูลค่าท้ายกรมธรรม์ สามารถกู้กรมธรรม์บางจำนวน หรือกู้ทั้งหมด เพื่อเอามาเป็นสภาพคล่องและได้เงินเร็ว และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ใดๆมาค้ำประกัน เสมือนว่าเรายืมเงินตัวเองในอนาคตมาใช้ก่อน แต่มีข้อควรทราบนะว่า เราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินที่เรากู้มา จำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ เราสามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ได้

3. แบ่งเบาภาระในการจ่ายเบี้ย ถ้าเดิมเราเลือกวิธีการชำระเบี้ยเป็นรายปี เราสามารถขอปรับเปลี่ยนเป็นการชำระเบี้ยราย 6 เดือน 3 เดือน และรายเดือน เพื่อให้กรมธรรม์ของเรายังได้รับความคุ้มครองเหมือนเดิมต่อไป ไม่ว่าเราเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ กรมธรรม์ที่เราถืออยู่ยังสามารถเบิกค่ารักษาได้เช่นเดิม

4. การยืดหยุ่นการชำระเบี้ย บางบริษัทสามารถผ่อนผันได้ 30 วัน บางบริษัทปลอดดอกเบี้ยล่าช้าได้ 90 วัน หรือในแบบประกันบางเล่มมีระยะกู้ดอกเบี้ยอัตโนมัติ (APL) ก็สามารถยืดการชำระเบี้ยได้ออกไปอีก เราสามารถสอบถามกับบริษัทที่เราทำประกันชีวิตก่อนได้

กรมธรรม์ที่เรามีจะมีค่าเสมอไม่ว่า เราจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม ประกันชีวิต เจ็บก็ช่วย ป่วยก็ให้ ตายก็จ่าย สบายก็คืน ถึงเวลาที่กรมธรรม์ต้องมาช่วยเราแล้วค่ะ แล้วเราจะผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปด้วยกัน

ใส่ความเห็น

Search this website Type then hit enter to search