สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

ประกันชีวิต เกษมบำนาญ 3

ประกันชีวิต เกษมบำนาญ 3

แบบประกันที่ผู้ซื้อชำระเบี้ยประกันตั้งแต่เริ่มซื้อจนครบอายุ  60 ปี และจะได้รับเงินคืนเป็นบำนาญรายเดือน หรือรายปี

ประกันชีวิต เกษมบำนาญ 3

แบบประกันที่ผู้ซื้อชำระเบี้ยประกันตั้งแต่เริ่มซื้อจนครบอายุ  60 ปี และจะได้รับเงินคืนเป็นบำนาญรายเดือน หรือรายปี (แล้วแต่จะเลือกรับและตามเงื่อนไขของบริษัท)

คุณเคยคิดบ้างมั้ย… ว่าจะเกษียณอายุเมื่อใด? และจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณไปอีกนานแค่ไหน? ยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้น การวางแผนเกษียณจึงถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน  เพราะทุกคนกำลังก้าวอย่างเข้าสู่วัยเกษียณไม่ช้าก็เร็ว เตรียมก็ต้องใช้ ไม่เตรียมก็ต้องใช้

“การล็อคดาวน์อยู่กับบ้านเป็นการทดสอบการเกษียณอายุ” คุณคิดเช่นนั้นมั้ย ?

สมมุติว่า การล็อคดาวน์คือการเกษียณจริงๆ จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่มีเงินในระหว่างล็อคดาวน์เพราะการเกษียณอายุใช้เงินมากกว่า 10 หรือ 20 ปี เมื่อเราเห็นความจำเป็นเช่นนี้ ดังนั้นเราจึงควรเตรียมเงินก้อนนึงไว้ โดยการใช้เงินก้อนเล็กสะสม อย่างมีวินัย จนกลายเป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อเตรียมไว้ในอนาคต 

รายละเอียด

แบบประกันที่ผู้ซื้อชำระเบี้ยประกันตั้งแต่เริ่มซื้อจนครบอายุ  60 ปี และจะได้รับเงินคืนเป็นบำนาญรายเดือน หรือรายปี (แล้วแต่จะเลือกรับและตามเงื่อนไขของบริษัท)

ระยะเวลาคุ้มครองครบอายุ 90 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 60 ปี
ระยะเวลาการจ่ายเงินบำนาญอายุ 60 -90 ปี จ่ายเงินบำนาญ 13 % ของทุนประกันทุกๆสิ้นปี ครบอายุ 90 ปี (เริ่มจ่ายเมื่ออายุครบ 60 ปี)

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตก่อนอายุครบ 60 ปี บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินที่มากกว่าระหว่าง 1. หรือ 2. หรือ 3.

  1. จำนวนเงินเอาประกันภัย
  2. มูลค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์
  3. เบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาประกันชีวิตที่รับมาแล้วทั้งหมด ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม(ถ้ามี)

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ณ อายุครบ 60 ปี หรือหลังอายุ 60 ปี และยังได้รับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินที่มากกว่าระหว่าง 1. หรือ 2.

  1. เบี้ยประกันภัยสัญญาประกันชีวิตที่รับมาแล้วทั้งหมด  ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม(ถ้ามี) หักด้วยเงินบำนาญที่จ่ายไปแล้วฃ
  2. มูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังรับไม่ครบ 15 ปี (จ่ายครั้งเดียว)ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหลังจากรับเงินบำนาญครบ 15 ปี

บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ เท่ากับเบี้ยประกันภัยสัญญาประกันชีวิตที่รับมาแล้วทั้งหมด ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยเงินบำนาญที่จ่ายไปแล้ว

อายุรับประกัน 20 – 55 ปี
ทุนประกันภัยขั้นต่ำ100,000 บาท

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

ใส่ความเห็น

Search this website Type then hit enter to search