สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

สินค้าใหม่ แบบมีเงินปันผล Par Product

สินค้าใหม่ แบบมีเงินปันผล Par Product

สินค้าใหม่ แบบมีเงินปันผล Par Product

สินค้าใหม่ แบบมีเงินปันผล Par Product ออมสั้น คุ้มค่า คุ้มครองชีวิต พร้อมโอกาสรับปันผล ปัจจุบันธุรกิจประกันชีวิตให้ความสนใจกับสินค้าแบบที่มีส่วนร่วมในเงินปันผล (Participating Product) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสด้านผลตอบแทนของผู้เอาประกันมากขึ้น Life solution Product ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าทั้งทางด้านการเงิน การลงทุน ความยั่งยืน ชีวิตและสุขภาพ

สำหรับกรมธรรม์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล (Par Product) คือ กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ในรูปแบบเงินปันผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. เงินปันผล ระหว่างสัญญา

2. เงินปันผล เมื่อครบสัญญา

ซึ่งผู้เอาประกันมีส่วนร่วมในเงินปันผลจากผลตอบแทนจากการลงทุนสินทรัพย์กลุ่มของผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล ในแบบ

มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 15/5

มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 15/5
 • อายุรับประกัน 1 เดือน – 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • ระยะเวลาเอาประกัน 15 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 5 ปี โดยมีผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาสิ้นปีที่ 1-10 % รับ 8% ของจำนวนการเอาประกัน
 • สิ้นปีที่ 11-14 % รับ 10% ของจำนวนการเอาประกัน
 • ครบสัญญารับเงินก้อน 400% ของจำนวนการเอาประกัน
 • นอกจากนี้ผู้เอาประกันยังมีโอกาสรับปันผลระหว่างสัญญาตั้งแต่สิ้นปีที่ 2-14 และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา โดยจำนวนเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล หรือ Par Fund ในแต่ละปี

จุดเด่นที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้า

 1. ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ทางเลือกที่ใช่ในการออม
 2. เพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ทั้งนี้จะแสดงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละปี ผ่านทาง www.thailife.com)
 3. การันตีการจ่ายเงินคืนที่แน่นอนทุกปี ต่อเนื่องตลอดสัญญา
 4. รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญา รองรับทุกแผนการในอนาคต เป็นทุนการศึกษา เก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณอายุ
 5. สร้างหลักประกันในชีวิตที่มั่นคง เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
 6. เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามจำนวนจ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท
 7. สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจ และไม่แถลงสุขภาพ

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

ใส่ความเห็น

Search this website Type then hit enter to search